ERIC, PARIS APRIL 21

YEREVAN - ST TROPEZ - YEREVAN BRAND - YEREVAN STORE - YEREVAN OFFICIAL - PALMS - BRANDYEREVAN - ST TROPEZ - YEREVAN BRAND - YEREVAN STORE - YEREVAN OFFICIAL - PALMS - BRAND
Eric, shot by Agathe Mougin, Paris April 2021.
YEREVAN - ST TROPEZ - YEREVAN BRAND - YEREVAN STORE - YEREVAN OFFICIAL - PALMS - BRANDYEREVAN - ST TROPEZ - YEREVAN BRAND - YEREVAN STORE - YEREVAN OFFICIAL - PALMS - BRAND